Ana Personel

CEMAL KAYA

Genel Müdür

Cemal Kaya jeotermal ve maden araması konularında 30 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. MTA’da madencilik ve jeotermal arama projelerinde çalışmıştır. MT, gravite ve sismik metotlarını kullandığı Türkiye’deki Yer Kabuğu Projesinin başkanlığını yapmıştır.

2000-2009 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi’nde akademisyen ve öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Özellikle jeofiziğin elektrik ve elektromanyetik metotları konularında tecrübelidir.

Yazarlarından biri olduğu bilimsel makale A. Khan Madencilik Dergisinde, v. 330, Şubat 1998, yeni milenyuma yaklaşırken en önemli yeni tekniklerden biri seçilmiştir.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

İLHAN POYRAZ

Jeoloji Mühendisi

İlhan Poyraz madencilik sektöründe 23 yılı aşkın tecrübesi ile değerli ve baz metal arama, maden geliştirme, dizayn, mühendislik, inşaat, tesis işletme konularında uluslararası şirketlerde Jeolog, Proje Müdürü, Genel Müdür, Başkan Yardımcılığı pozisyonlarında hizmet vermiştir. Bu süreçlerde başta Türkiye, Afrika, Doğu Avrupa ve Orta Asya gibi çeşitli bölgelerde maden arama, madeni işletme, yığın liç ve tank liç tesis dizaynı, mühendislik, fizibilite, ayrıntılı proje incelemesi ve değerlemesi, madencilik izin süreçleri yönetimi konularında uzmanlaşmıştır.

Erzincan Çöpler Altın Madeni’nin (~8,5 Moz Yığın Liç) ve Sudan Abu Sara Altın Madeni’nin (~1 Moz Gravite &Tank Liç) maden arama, fizibilite ve mühendislik süreçleri ile beraber halkla ilişkiler ve basın ilişkilerini de üst düzey yönetici konumunda Dünya Bankası standartlarında IFC düzenlemeleri çerçevesinde yönetmiştir.