Ana Personel

CEMAL KAYA

Genel Müdür

Cemal Kaya jeotermal ve maden araması konularında 30 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. MTA’da madencilik ve jeotermal arama projelerinde çalışmıştır. MT, gravite ve sismik metotlarını kullandığı Türkiye’deki Yer Kabuğu Projesinin başkanlığını yapmıştır.

2000-2009 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi’nde akademisyen ve öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Özellikle jeofiziğin elektrik ve elektromanyetik metotları konularında tecrübelidir.

Yazarlarından biri olduğu bilimsel makale A. Khan Madencilik Dergisinde, v. 330, Şubat 1998, yeni milenyuma yaklaşırken en önemli yeni tekniklerden biri seçilmiştir.