Ana Konular

 • Jeotermal Arama
  • * Ön arama ve arama etütleri
  • * saha geliştirme
  • * re-injeksiyon sahaları 
  • * ve gözlemleme 
 • Oil & Gas exploration 
  • * ​Arama etütleri
  • * saha geliştirme
  • * ve gözlemleme 
 • Mineral exploration
  • * Ön arama ve arama etütleri
  • * ve saha geliştirme